Skip to content

วิธีแก้ Google Drive เกินโควต้า โหลดไฟล์ Google Drive ไม่มีลิมิต 2022

วิธีแก้ Google Drive เกินโควต้า สามารถทำตามรูปด้านล่างได้เลยครับ ก่อนอื่นท่านจำเป็นจะต้องมีบัญชีของ Google และต้องล็อคอิน Google ไว้ด้วยครับ

วิธีแก้ Google Drive เกินโควต้า

วิธีแก้ Google Drive เกินโควต้า

วิธีแก้ Google Drive เกินโควต้า

วิธีแก้ Google Drive เกินโควต้า

วิธีแก้ Google Drive เกินโควต้า

วิธีแก้ Google Drive เกินโควต้า

วิธีแก้ Google Drive เกินโควต้า

วิธีแก้ Google Drive เกินโควต้า

วิธีแก้ Google Drive เกินโควต้า

วิธีแก้ Google Drive เกินโควต้า

วิธีแก้ Google Drive เกินโควต้า