โหลด MSOF2016

วิธีติดตั้ง ตัวติดตั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

  • ปิดแอนตี้ไวรัส แตกไฟล์ rar (ตัวติดตั้งแบบออฟไลน์แตกไฟล์ rar จะได้ไฟล์ iso ให้ดับเบิลคลิกไฟล์ iso แล้วทำขั้นตอนต่อไป)
  • รัน Oinstall.exe แล้วเลือกตามรูป
  • เลือกเสร็จกด Install Office (ตัวติดตั้งแบบออนไลน์จำเป็นต้องมีอินเตอร์เน็ต)

หมายเหตุ : ถ้าต้องการติดตั้ง Office 2016 เลือก “Microsoft Office 2016” ถ้าต้องการเวอร์ชั่นอื่นให้เวอร์ชั่นอื่น

หากใครที่ใช้งานไปซักพักแล้วเด้งการเปิดใช้ผลิตภัณฑ์ล้มเหลวให้โหลด “ตัวทำให้เป็นของแท้” แล้วทำตามรูปในไฟล์ครับ

 

ตัวติดตั้งแบบออนไลน์

หรือ

ตัวติดตั้งแบบออฟไลน์ TH/EN   ตัวทำให้เป็นของแท้ + วิธีทำ

ใหม่!!! ดาวน์โหลด Office 2019 ที่นี่