โหลด PSCC2018

32 บิท ดาวน์โหลด  64 บิท ดาวน์โหลด

Note : ถ้าหาไฟล์ amtlib.dll ไม่เจอให้ไปที่โฟลเดอร์ C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2018\Support Files\Contents\Windows “ไฟล์ amtlib.dll

Copy link
Powered by Social Snap