Skip to content

Tekla Structures 2023 SP8 | โปรแกรมสร้างแบบจำลองอาคาร

Tekla Structures 2023

ดาวน์โหลด Tekla Structures 2023 ตัวเต็มถาวร โปรแกรม BIM สร้างแบบจำลองอาคารที่พักอาศัย สนามกีฬา โครงสร้างโรงงาน สะพาน ตึกระฟ้า เวอร์ชั่นล่าสุด ฟรี

Tekla Structures 2023 คืออะไร

Tekla Structures 2023 เป็นโปรแกรมสร้างแบบจำลองสนามกีฬา โครงสร้างโรงงาน อาคารที่พักอาศัย สะพาน และตึกระฟ้า ด้วยซอฟต์แวร์ Tekla ได้สร้างโดย Trimble Solutions Corporation คุณสามารถสร้างแบบจำลองโครงสร้างวัสดุ หรือรวมวัสดุหลายชนิดไว้ในแบบจำลองเดียว ซอฟต์แวร์สามารถเชื่อมต่อกับแพ็คเกจการวิเคราะห์และออกแบบ (A&D) ต่างๆ ผ่าน Tekla Open API นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับแพ็คเกจ A&D โดยการถ่ายโอนไฟล์ รูปแบบที่รองรับ ได้แก่ SDNF CIS/2 และ IFC

Tekla Structures เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการออกแบบ การสร้างแบบ และการจัดการโครงสร้างทางกึ่งโลก (BIM – Building Information Modeling) โปรแกรมนี้ได้รับความนิยมในวงการก่อสร้าง วิศวกรรมโครงสร้าง และอุตสาหกรรมการก่อสร้างทั่วโลก

Tekla Structures มีความสามารถที่ให้ผู้ใช้สร้างแบบ 3D ของโครงสร้างเช่น อาคาร สะพาน โรงงาน และโครงงานอื่น ๆ ในโลกจริง มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานในรูปแบบ BIM ซึ่งเป็นการผนวกรวมข้อมูลแบบ 3 มิติทั้งหมดของโครงสร้าง ทั้งจากด้านการออกแบบ การก่อสร้าง และการบริหารจัดการโครงการ

คุณสมบัติหลักของโปรแกรม:

 • การสร้างแบบ 3D: ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างโมเดลที่แทนโครงสร้างจริงในรูปแบบ 3 มิติ
 • การจัดการข้อมูลโครงสร้าง: มีระบบการจัดเก็บและจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
 • การจัดทำรายงานและวางแผนโครงการ: ช่วยในการสร้างรายงาน, การวางแผนโครงการ, และการบริหารจัดการโครงการ
 • การทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ: สามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ BIM และเครื่องมืออื่น ๆ ในวงการ
 • การสร้างแบบวาด: มีฟังก์ชันสร้างแบบวาดที่เชื่อมโยงกับโมเดล 3D
 • การจัดการข้อมูลวัสดุและการประมวลผลข้อมูลการก่อสร้าง: ช่วยในการจัดการวัสดุ, การนับจำนวน, และการวิเคราะห์ข้อมูลการก่อสร้าง

คุณสมบัติของ Tekla Structures

 • ทำงานร่วมกันและบูรณาการด้วยแนวทาง BIM แบบเปิด
 • จำลองวัสดุทั้งหมด
 • จัดการแม้กระทั่งโครงสร้างที่สำคัญที่สุดและซับซ้อนที่สุด
 • สร้างแบบจำลองที่แม่นยำและก่อสร้างได้
 • ปล่อยให้ข้อมูลจากการออกแบบและรายละเอียดไปยังสถานที่ก่อสร้าง
Tekla Structures 2023

ความต้องการของระบบ

ระบบปฏิบัติการ : Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 (64-bit – all editions)
แรม : 4 GB (8 GB แนะนำ)
พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ : 5 GB หรือมากกว่า

ข้อมูลไฟล์

ผู้พัฒนา : Trimble Solutions Corporation
ใบอนุญาต : Shareware
ภาษา : Multilingual
นามสกุลไฟล์ : zip
ขนาด : 3.3 GB
เวอร์ชั่น : 2023 SP8
อัปเดต : 25/1/2024
เซิร์ฟเวอร์ : Pixeldrain
วิธีติดตั้ง : มี
รหัสผ่าน : ไม่มี
สถานะ : ทดสอบแล้ว
วิธีดาวน์โหลดไฟล์ : คลิกที่นี่