WinRAR 6.10 [Full] +64Bit ถาวร ฟรี ภาษาไทยล่าสุด ติดตั้งง่าย

winrar full crack ถาวร

โหลด WinRAR 2021 x86 x64 ภาษาไทย/อังกฤษ โปรแกรมบีบอัดและแตกไฟล์ ตัวเต็ม ถาวร เวอร์ชั่นล่าสุด 6 MB |

เนื้อหา

WinRAR โปรแกรมบีบอัดไฟล์ที่สามารถจะทำการบีบอัด ไฟล์ บีบอัดข้อมูล ให้มีขนาดเล็กลง เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ การเคลื่อนย้าย เป็นโปรแกรมการจัดเก็บบีบอัดไฟล์ที่สามารถสร้างและขยายแตกไฟล์ โปรแกรมสามารถแตกไฟล์นามสกุล อื่นๆ ได้อีกมากมาย อาทิเช่น .ARJ , .CAB , .LZH , .ACE , .TAR , .GZ , .UUE  เคยสังเกตไหมครับว่า 7Zip สามารถแยกไฟล์ได้หลากหลายนามสกุลมาก ซึ่ง WinRAR ก็ทำได้เช่นกัน เพียงแต่มันยังไม่ได้ถูกตั้งค่าไว้

คุณสมบัติ

Features :

 • It is a powerful compression tool with many integrated additional functions to help you organize your compressed archives.
 • It puts you ahead of the crowd when it comes to compression. By consistently creating smaller archives, WinRAR is often faster than the competition. This will save you disk space, transmission costs AND valuable working time as well.
 • Supports all popular compression formats (RAR, ZIP, CAB, ARJ, LZH, ACE, TAR, GZip, UUE, ISO, BZIP2, Z and 7-Zip).
 • It is ideal for multimedia files. Automatically recognizes and selects the best compression method. The special compression algorithm compresses multimedia files, executables and object libraries particularly well.
 • Allows you to split archives into separate volumes easily, making it possible to save them on several disks for example.
 • Allows you to create selfextracting and multivolume archives.
 • Recovery record and recovery volumes allow to reconstruct even physically damaged archives.
 • It is also ideal, if you are sending data through the web. Its 256 bit password encryption and its authenticated signature technology will give you the peace of mind you have been looking for.
 • It is easier to use than many other archivers with the inclusion of a special “Wizard” mode which allows instant access to the basic archiving functions through a simple question and answer procedure. This avoids confusion in the early stages of use.
 • It is a trial product, meaning you have the chance to thoroughly test it. The program can be used absolutely free of charge for 40 days!
 • Licenses are valid for all available language and platform versions. If you have purchased several licenses, you can even mix versions to meet your own personal needs.

มีอะไรใหม่ในเวอร์ชั่น 6.10


Version 6.10 beta 1

1. WinRAR can unpack contents of .zst and .zipx archives utilizing
Zstandard algortithm.

2. Added support of Windows 11 Explorer context menus.

Beginning from Windows 11, an application can add only a single top
level command or submenu to Explorer context menu.

If “Cascaded context menus” in “Integration settings” dialog is on,
this single item is a submenu storing all necessary WinRAR commands.

If this option is off, only one extraction command for archives
and one archiving command for usual files are available.
You can select these commands with “Context menu items…” button
in “Integration settings” dialog.

3. Windows XP is not supported anymore. Minimum required operating
system version is Windows Vista.

4. “Close” item is added to “When done” list on “Advanced” page of
archiving dialog. It closes WinRAR window, when archiving is done.

5. “When done” list is added to “Options” page of extraction dialog.
It allows to select an action like turning a computer off
or closing WinRAR after completing extraction.

6. Switch -si can be used when extracting or testing to read archive
data from stdin, such as:

type docs.rar | rar x -si -o+ -pmypwd dummy docs\

Even though the archive name is ignored with this switch,
an arbitrary dummy archive name has to specified in the command line.

Operations requiring backward seeks are unavailable in this mode.
It includes displaying archive comments, testing the recovery record,
utilizing the quick open information, processing multivolume archives.

Prompts requiring user interaction are not allowed.
Use -o[+|-|r], -p<pwd> or -mes switches to suppress such prompts.

7. New -ep4<path> switch excludes the path prefix when archiving
or extracting if this path is found in the beginning of archived name.
Path is compared with names already prepared to store in archive,
without drive letters and leading path separators. For example:

rar a -ep4texts\books archive c:\texts\books\technical

removes “text\books” from archived names, so they start
from ‘technical’.

8. New -mes switch skips encrypted files when extracting or testing.

9. New -op<path> switch sets the destination folder for ‘x’ and ‘e’
extraction commands. Unlike <path_to_extract\> command line parameter,
this switch also accepts paths without trailing path separator
character.

10. If ‘p’ command is used to print a file to stdout, informational
messages are suppressed automatically to prevent them mixing
with file data.

11. “Generate archive name by mask” option and switch -ag treat only
first two ‘M’ characters after ‘H’ as minutes. Previously any
amount of such characters was considered as minutes.

It makes possible to place the time field before the date,
like -agHHMM-DDMMYY. Previous versions considered all ‘M’
in this string as minutes.

12. Maximum allowed size of RAR5 recovery record is increased to 1000%
of protected data size. Maximum number of RAR5 recovery volumes
can be 10 times larger than protected RAR volumes.

Previous WinRAR versions are not able to use the recovery record
to repair broken archives if recovery record size exceeds 99%.
Similarly, previous versions cannot use recovery volumes
if their number is equal or larger than number of RAR volumes.

13. Warning is issued if entered password exceeds the allowed limit
of 127 characters and is truncated. Previously such passwords
had been truncated silently.

14. If archive includes reserved device names, the underscore character
is inserted in the beginning of such names when extracting.
For example, aux.txt is converted to _aux.txt. It is done to prevent
compatibility problems with software unable to process such names.

You can use “Allow potentially incompatible names” option
in “Advanced” part of extraction dialog or command line -oni switch
to avoid this conversion.

15. WinRAR attempts to reset the file cache before testing an archive.
It helps to verify actual data written to disk instead of reading
a cached copy.

16. Multiple -v<size> switches specifying different sizes for different
volumes are now allowed also for ZIP archives:

WinRAR a -v100k -v200k -v300k arcname.zip

Previously multiple -v<size> switches were supported only for
RAR archives.

17. Switches -sl<size> and -sm<size> can be used in WinRAR.exe command
line mode when extracting archives in any supported formats,
provided that such archive includes unpacked file sizes.
Previously these switches could filter files by size only in RAR
and ZIP archives.

18. Newer folder selection dialog is invoked when pressing “Browse” button
in WinRAR “Settings/Paths” page, “Repair” and “Convert” commands,
also as in few other similar places. Previously a simpler XP style
folder selection dialog was opened.

19. When restoring from tray after completing an operation,
WinRAR window is positioned under other opened windows,
to not interfere with current user activities.

20. “650 MB CD” is removed and “2 GB volumes” is added to the list of
predefined volume sizes in “Define volume sizes” dialog invoked
from WinRAR “Settings/Compression”.

21. “Rename” command selects the file name part up to the final dot.
Previously it selected the entire name.

22. If SFX archive sizes exceeds 4 GB, an error message is issued
during compression, immediately after exceeding this threshold.
Previously this error was reported only after completing compression.

Executables of such size cannot be started by Windows.

23. Command line -en switch is not supported anymore.
It created RAR4 archives without the end of archive record.

End of archive record permits to gracefully skip external data
like digital signatures.

24. Bugs fixed:

a) when editing a file inside of .rar or .zip archive,
WinRAR created a new SFX archive instead of updating an existing
archive if “Create SFX archive” option was set in the default
compression profile;

b) the total progress could be displayed incorrectly when using
-oi, -f, -u switches or appropriate GUI options;

c) “Find files” command with “Use all tables” option and command line
“it” commands failed to find strings in UTF-16 encoding

ข้อมูลไฟล์
Developers : RarLab
License : Shareware
ภาษา : Multilingual
ระบบปฏิบัติการ : Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP
ประเภทของระบบ : x86/x64
ขนาด : 6 MB
นามสกุลไฟล์ : zip
อัพเดท : 8/10/2021
เวอร์ชั่น : 6.10 Beta 1
สถานะ : ทดสอบแล้ว
อัพโหลดโดย : aXeload
วิธีติดตั้ง : อยู่ในไฟล์ “วิธีติดตั้ง.txt”
วิธีดาวน์โหลดไฟล์ : คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด

ENG ดาวน์โหลด

เวอร์ก่อนหน้านี้ ENG / Thai

v6.02  v5.91  v5.80  v5.71