Skip to content

วิธีแก้ Google Drive เกินโควต้า โหลดไฟล์แบบไม่มีลิมิต อัปเดต 2024

วิธีแก้ Google Drive เกินโควต้า โหลดไฟล์แบบไม่มีลิมิต อัปเดต 2024

วิธีแก้ Google Drive เกินโควต้า สามารถทำตามรูปด้านล่างได้เลยครับ ก่อนอื่นท่านจำเป็นจะต้องมีบัญชีของ Google และต้องล็อคอิน Google ไว้ด้วยครับ

วิธีแก้ Google Drive เกินโควต้า โหลดไฟล์แบบไม่มีลิมิต
วิธีแก้ Google Drive เกินโควต้า โหลดไฟล์แบบไม่มีลิมิต
วิธีแก้ Google Drive เกินโควต้า โหลดไฟล์แบบไม่มีลิมิต
วิธีแก้ Google Drive เกินโควต้า โหลดไฟล์แบบไม่มีลิมิต
วิธีแก้ Google Drive เกินโควต้า โหลดไฟล์แบบไม่มีลิมิต
วิธีแก้ Google Drive เกินโควต้า โหลดไฟล์แบบไม่มีลิมิต
วิธีแก้ Google Drive เกินโควต้า โหลดไฟล์แบบไม่มีลิมิต
วิธีแก้ Google Drive เกินโควต้า โหลดไฟล์แบบไม่มีลิมิต
วิธีแก้ Google Drive เกินโควต้า โหลดไฟล์แบบไม่มีลิมิต
วิธีแก้ Google Drive เกินโควต้า โหลดไฟล์แบบไม่มีลิมิต
วิธีแก้ Google Drive เกินโควต้า โหลดไฟล์แบบไม่มีลิมิต